Aanmelden bij VAVO Noord- en Midden-Limburg | HAVO Roermond

Aanmelden bij VAVO Noord- en Midden-Limburg | HAVO Roermond

Profiel Cultuur en Maatschappij

Profiel Economie en Maatschappij

Profiel Natuur en Gezondheid

Profiel Natuur en Techniek

Geen specifiek profiel

Intakegesprek

In een intakegesprek tussen jou, je trajectbegeleider en eventueel je ouders komen o.a. de volgende vragen aan de orde:

  • Wat is je doelstelling? Wil je een diploma, certificaten, profielverbetering of profielverbreding?
  • Is je doelstelling haalbaar? Wat is je basiskennis, welke cijfers heb je? Waarom heb je voor VAVO gekozen? Wat is het advies van je middelbare school?
  • Hoe kunnen we je vakkenpakket zó samenstellen, dat de kans om je doelstelling te bereiken zo groot mogelijk is?
  • Heb je hulp nodig bij je studie?
  • Zie je het VAVO-jaar als een brug naar een vervolgopleiding?  

Introductie schooljaar 2019 - 2020

Op vrijdag  30 augustus start het nieuwe schooljaar voor VAVO met de introductie voor de nieuwe deelnemers. Er worden o.a. het lesrooster, PTA en andere informatie aangereikt. In de apart verzonden brieven staat aangekondigd hoe laat je waar wordt verwacht.

Op maandag 2 september starten de lessen.

Wij wensen iedereen een zeer succesvol jaar toe op VAVO Noord- en Midden- Limburg

Twee lachende studenten