Direct naar de inhoud

Voor scholen

Informatie

Deze informatiepagina is bestemd voor decanen, mentoren, teamleiders en alle overige aan de VO-school verbonden medewerkers. Hier staan downloadmogelijkheden voor uitbestedingsovereenkomsten.

 • Procedure uitbestedingen
 • Contact tussen VAVO en VO-scholen
Danielle voor de klas

Procedure uitbestedingen

Een uitbestedingsovereenkomst is een document waarmee wordt bekrachtigd dat een deelnemer van een VO-school op VAVO het lesprogramma volgt en eindexamen doet. Het is een administratieve afhandeling waarmee de VO-school aangeeft akkoord te gaan met deze procedure.

Aan wie wordt deze overeenkomst verstrekt?

 • Voor een 16- of 17-jarige leerling is een uitbestedingsovereenkomst verplicht om op VAVO het programma te kunnen volgen.
 • Voor alle leerlingen van 18 jaar of ouder is het afhankelijk van de VO-school of deze een uitbestedingsovereenkomst wil verstrekken. Óók als een 18-jarige leerling al een diploma heeft behaald komt hij/zij in aanmerking voor een uitbestedingsovereenkomst. Er bestaat voor de VO-school echter geen verplichting om deze te verstrekken aan de leerling.

Wie krijgt géén overeenkomst?

Leerlingen van 18 jaar of ouder die niet rechtstreeks van een VO-school komen.

Procedure uitbestedingen

 • Wanneer een leerling besluit om naar VAVO te gaan gebeurt dit in overleg met de mentor, decaan of afdelingsleider van de VO-school. De school beslist of een leerling in aanmerking komt voor een uitbestedingsovereenkomst.
 • De uitbesteding kan gedownload, ingevuld en door de VO-school ondertekend worden.
 • De leerling ondertekent de uitbestedingsovereenkomst. Bij minderjarige leerlingen moet ook een van de ouders ondertekenen.
 • De ingevulde en door alle partijen ondertekende uitbestedingsovereenkomst wordt samen met de andere documenten (zie aanmelden en intakegesprek) ingeleverd bij de administratie van VAVO.
 • Omdat een leerling met een uitbestedingsovereenkomst op de VO-school blijft ingeschreven, wordt er geen lesgeld in rekening gebracht. Daarnaast heeft de leerling recht op een vergoeding voor de aangeschafte boeken van maximaal € 325,- (zie Financiën - gratis schoolboeken).

Uitbestedingsovereenkomst 2024-2025  – PDF (2KB)
Verklaring maatschappijleer  – PDF (2KB)
Web SKOO20151119 07522

Contact tussen VAVO en VO-scholen

Bij VAVO Noord- en Midden-Limburg vinden we persoonlijk contact met de scholen erg belangrijk. Een warme overdracht helpt ons om de leerlingen het juiste maatwerktraject te bieden. Op deze manier kan VAVO samen met de VO-school ervoor zorgen dat een leerling op de juiste plek terechtkomt en passende begeleiding krijgt.

Na elke toetsweek krijgen de VO-scholen een rapportage over de voortgang van hun uitbestedingsleerlingen. Daarnaast proberen we door schoolbezoeken voortdurend contact te houden.

Het is mogelijk om ons uit te nodigen voor een voorlichting voor mentoren, ouders of leerlingen.

Neem contact op

Onze samenwerkingen

 • Gilde Opleidingen
 • Limburgs voorgezet onderwijs
 • SOML
 • Maastricht Universiteit
 • Fontys
 • HAS
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Leiden