Samenwerkingen

VAVO werkt samen met OGVO, LVO en SOML

VAVO Noord- en Midden- Limburg heeft sinds lange tijd een uitstekende relatie opgebouwd met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. In oktober 2014 hebben de Colleges van Bestuur van Gilde Opleidingen, LVO, OGVO en SOML een convenant ondertekend om daarmee op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid de samenwerking tussen VAVO Noord- en Midden-Limburg en de VO-scholen uit de regio te intensiveren.  Dit alles is van belang om alle leerlingen in Noord- en Midden-Limburg het best passende onderwijstraject te bieden.

Samenwerkingen met HBO en WO

VAVO Noord- en Midden-Limburg biedt in samenwerking met de HAS, Fontys Hogescholen, de Universiteit van Maastricht, de  Universiteit van Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit studievaardigheidstrainingen en vervolgtrajecten aan, die een goede oriëntatie en voorbereiding bieden op een vervolgstudie.

Leraar wijst leerlingen de weg

Al overtuigd? Of heb je nog vragen?